13.12.2020 Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Neuenkirchen do Đức Giám mục Dieter Geerlings, Giám mục Phụ tá Giáo phận Münster chủ tế.